Κυριακή, 30 Δεκεμβρίου 2012

transfer

The passers-by may walk indifferently
over our scattered bones
ignorant of the burning flames
that once our heart cocooned,
but our frail shadows
will serenely cross Acheron's gloomy crest
clinging to the sweet pomegrenate,
the relic of our uncommonly piquant bond 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου