Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2012

Retina detachment

how can you become a star 
without radiance?

unctuous, imperturbable
white ceiling
I'm doomed to stare at
how can I fill this emptiness
with flickering lights?

only dim shadows
dark spots
on this mesmerizing carpet of despair

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου